نوشتجات

نوشتن و ننوشتن, انتخاب بین زنده ماندن و مُردن است.

نوشتجات

نوشتن و ننوشتن, انتخاب بین زنده ماندن و مُردن است.


+ خانه  
+ نظرات در معرض ديد عموم قرار نمي‌گيرند. + گاهي مطلبي بارها دچار تغيير مي‌شود. + جمله‌ي سردرِ وبلاگ از يحيي قائدي‌ست.

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

وقت هایی که مهتا می خوابد، دلم می خواهد مادر چند تا بچه ی دیگر هم باشم. مطمئنا هیچوقت همه شان با هم نمی خوابند و همیشه صدای یکی شان توی خانه به گوشم می رسد. مهتا که بیدار می شود، دلم نمی خواهد هیچ بچه ی دیگری جز او داشته باشم. از تصور اینکه سرگرم بازی با کوچولوی دیگری باشم و مهتا از گوشه ای با حسرت نگاهمان کند، قلبم به درد می آید.